ચેતનાનો વિકાસ

ચેતનાનો વિકાસ

 

 

‘ચેતનાનો વિકાસ’ પુસ્તક ડૉ. ટોમ ચાકોના અંગ્રેજી પુસ્તક ‘ફ્રીડમ ઑફ ચોઇસ’ની ગુજરાતી આવૃત્તિ છે.

‘ચેતનાનો વિકાસ’ ઇબુક સ્વરૂપે નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે.

ઑનલાઇન વાંચવા  માટે અહીં ક્લિક કરો.

 

 

 

2 Responses to “ચેતનાનો વિકાસ”

  1. Amitt Parikh Says:

    For downloading Vakil_01.ttf font used in PDF visit: http://font-cat.com/font-en-38294.html

    Install the font file in /Windows/Fonts folder to view it.

  2. mansukh kalsariya Says:

    I read this book. this is good book

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: